Taiji Vereniging Grimbergen HOME
TAIJI ? PROEFLES WEEKLESSEN LID WORDEN CONTACT


AFDELINGEN


GRIMBERGEN & MECHELEN

DE VERENIGING


1. Doelstellingen van de vereniging:


  1. Het promoten van Taiji als middel tot gezondheid en evenwicht.
  2. Het organiseren van lessen Taiji in Grimbergen en Mechelen.
  3. Het organiseren van workshops, weekends of stages.
  4. Zij onderneemt eveneens alle activiteiten die dit doel kunnen bevorderen.

    Zoals:


2. De vereniging is strekkingloos.


Bestuur

Voorzitter : Frank Dejoncheere - frank@taiji-vereniging-grimbergen.be - 0475 32 11 68

Secretaris : Karina Renotte - karina@taiji-vereniging-grimbergen.be - 0475 21 04 71

Penningmeester : Eddy Present - eddy@taiji-vereniging-grimbergen.be - 015 34 35 63

Bestuurslid: Anne-Marie VdBossche - am@taiji-vereniging-grimbergen.be - 0488 56 50 99

Bestuurslid: Karine Dutli - karine@taiji-vereniging-grimbergen.be - 0495 24 59 79Bankrekening bij Argenta bank- en verzekeringsgroep: BE05 9731 6901 6975